Spenningsfull

Hva er forskjellen mellom tilfeldig og utilsiktet
Hovedforskjellen mellom utilsiktet og utilsiktet er at utilsiktet kan beskrive noe utilsiktet, fremmed eller noe som oppstår fra en uvanlig posisjon. ...