Aldosteron

Forskjellen mellom ADH og Aldosteron
I motsetning til ADH, som fremmer reabsorpsjon av vann for å opprettholde riktig vannbalanse, opprettholder aldosteron riktig vannbalanse ved å forbed...
Forskjellen mellom Aldosteron og ADH
Hovedforskjellen er at ADH konserverer vann på en mer direkte måte mens aldosteron konserverer vann på en mer indirekte måte ved først å beholde natri...