Fra hverandre

Forskjellen mellom en og en
Her er et tips: Forskjellen mellom hverandre og en del er at hverandre innebærer et skille mellom ting (de er borte fra hverandre), og en del angir at...