Tilsynelatende

Forskjellen mellom absolutt og tilsynelatende styrke
Den tilsynelatende størrelsen på et objekt forteller oss bare hvor lyst et objekt vises fra jorden. Det forteller oss ikke hvor lyst objektet er samme...