Revidere

Forskjellen mellom revisjon og etterforskning
Revisjon er prosessen med å undersøke den enkeltes regnskap og gi estimat på den. Mens etterforskning er en omfattende og nøye studie av regnskapsbøke...
forskjell mellom regnskap, revisjon og etterforskning
Generelt gjennomføres revisjon for å verifisere omfanget av sannferdighet og rettferdighet i et foretaks økonomiske poster, men etterforskning utføres...
likheter mellom revisjon og etterforskning
Generelt gjennomføres revisjon for å verifisere omfanget av sannferdighet og rettferdighet i et foretaks økonomiske poster, men etterforskning utføres...
prosess med etterforskning i revisjon
Hva er prosessen med en etterforskning?Hva er en etterforskningsrevisjon?Hva er typer etterforskning?Hva er målene med etterforskning i revisjon?Hva e...
konvensjonell revisjon
Hva er forskjellen mellom etterforskning og konvensjonell revisjon?Hva er vanlig revisjon?Hvordan skiller det seg fra revisjon?Hva mener du med etterf...
Forskjellen mellom revisjon og gjennomgang
En revisjon krever at CPA samler tilstrekkelig og pålitelig bevis angående informasjonen i regnskapet. ... En gjennomgang av organisasjonens årsregnsk...
Forskjellen mellom kostnadsrevisjon og finansiell revisjon
Den økonomiske revisjonen gjøres for å rapportere om de økonomiske dataene, som består av en oversikt over balanse og resultat for å sikre rettferdigh...
Forskjellen mellom revisjonsplan og revisjonsprogram
En revisjonsplan er ikke annet enn et først og fremst prinsipp for revisjonen. Omvendt er revisjonsprogrammet en serie med undersøkelses- og verifiser...
Forskjellen mellom lovpålagt og skatterevisjon
Skatterevisjon er en tilsyn som er obligatorisk i inntektsskatteloven hvis omsetningen til takstmennene når den angitte grensen. Lovpålagt revisjon ut...