Autisme

Autisme vs Asperger syndrom
Det som skiller Aspergers lidelse fra klassisk autisme, er dens mindre alvorlige symptomer og fraværet av språkforsinkelser. Barn med Aspergers lidels...
Forskjellen mellom PDD og autisme
Som sådan ble PDD-NOS diagnosen som ble brukt på barn eller voksne som er på autismespekteret, men som ikke fullt ut oppfyller kriteriene for en annen...
Forskjellen mellom autisme og downs syndrom
Nei, Downs syndrom og autisme er helt forskjellige. Og akkurat som alle andre er sjansen for å utvikle autisme den samme. Det er mulig for en person å...
Forskjellen mellom autisme og mental retardasjon
Hva er forskjellen mellom autisme og intellektuell funksjonshemming?Betraktes autisme som en intellektuell funksjonshemming?Hva kalles mental retardas...
Forskjellen mellom autisme og Asperger syndrom
Det som skiller Aspergers lidelse fra klassisk autisme er dens mindre alvorlige symptomer og fraværet av språkforsinkelser. Barn med Aspergers lidelse...