Bark

Forskjellen mellom kork og bark
Kork og bark er to ytre komponenter av treaktige planter. Bark består av kork, korkkambium, phelloderm, cortex og sekundærfloem. ... Hovedforskjellen ...
Forskjellen mellom Bark Beetle og Termite
Barkbagler ser ikke ut til å leve i strukturerte samfunn, mens termitter lever i høyt strukturerte eusosiale elveblest eller kolonier. Barkbiller er m...