Benthic

Forskjellen mellom Benthic og Pelagic
Det første store skillet er mellom pelagiske og bentiske soner. Den pelagiske sonen refererer til vannsøylen, hvor svømmende og flytende organismer le...
skille mellom biota av de pelagiske og bentiske sonene i havene med eksempler ignou
Dyrene som krabber, fisk, reker og hummer vil forbli på bunnen av det oceaniske laget. Eksempel: Benthos inkluderer ormer, muslinger, krabber, hummer,...