Blank

Hva er forholdet mellom jambisk pentameter og tomt vers
Iambisk pentameter er en form for blankt vers. Tomt vers er en versform som bruker iambisk pentameter. Både blanke vers og iambisk pentameter er typer...