Obligasjoner

Forskjellen mellom aksjer og obligasjoner
Aksjer gir deg delvis eierskap i et selskap, mens obligasjoner er et lån fra deg til et selskap eller en stat. Den største forskjellen mellom dem er h...
Forskjellen mellom polære og ikke-polære obligasjoner
Ikke-polare bindinger dannes mellom to atomer som deler elektronene sine likt. Polarbindinger dannes når to bundne atomer deler elektroner ulikt....
Forskjellen mellom Alkaner og Alkenes
Alkanene er mettede hydrokarboner — det vil si hydrokarboner som bare inneholder enkeltbindinger. Alkener inneholder en eller flere karbon-karbon dobb...
Kovalente obligasjoner vs. ioniske obligasjoner
En ionebinding donerer i hovedsak et elektron til det andre atomet som deltar i bindingen, mens elektroner i en kovalent binding deles likt mellom ato...
aksjer og obligasjonsdifferanse
Aksjer er deleier i et selskap, obligasjoner er IOUs Enkelt sagt, når en investor kjøper aksjer kjøper de en del av et selskap; når de kjøper obligasj...
hvordan obligasjoner fungerer
Obligasjoner utstedes av regjeringer og selskaper når de ønsker å skaffe penger. Ved å kjøpe en obligasjon gir du utsteder et lån, og de er enige om å...
hvorfor foretak noen ganger foretrekker å utstede obligasjoner i stedet for å låne fra kommersielle banker?
I likhet med mennesker kan selskaper låne fra banker, men å utstede obligasjoner er ofte et mer attraktivt forslag. Renten som selskaper betaler oblig...
fordeler og ulemper ved obligasjoner
Hva er fordelene og ulempene med obligasjoner?Hva er fordelene med obligasjoner?Hva er noen ulemper ved obligasjoner?Hva er fordelene og ulempene med ...
likheter mellom kovalente og hydrogenbindinger
Hva er noen av likhetene med hydrogen & Kovalente bindinger?Både kovalente og hydrogenbindinger er former for intermolekylære krefter.Kovalente og...