Budsjettering

Forskjellen mellom budsjett og prognose
Et budsjett er en oversikt over retningen ledelsen ønsker å ta selskapet. En økonomisk prognose er en rapport som illustrerer om selskapet når sine bu...
Forskjellen mellom tradisjonell budsjettering og nullbasert budsjettering
Tradisjonell budsjettering tar forrige års utgifter som basisdatapunkter; nullbasert budsjettering tar den strategiske tilnærmingen for å tildele buds...
Forskjellen mellom budsjettering og prognoser
Budsjettering kvantifiserer forventningen om inntekter som en bedrift ønsker å oppnå for en fremtidig periode, mens økonomisk prognose estimerer hvor ...
Forskjellen mellom nullbasert budsjettering og ytelsesbudsjettering
Hovedforskjellen mellom nullbasert budsjettering og ytelsesbudsjettering er at mens nullbasert budsjettering utføres ved å begrunne alle inntekter og ...
Forskjellen mellom inkrementell og nullbasert budsjettering
Hovedforskjellen mellom inkrementell og nullbasert budsjettering er at mens inkrementell budsjettering legger til en godtgjørelse for endringer i innt...
Forskjellen mellom ZBB og ABB
ZBB er nullbasert budsjettering og ABB er aktivitetsbasert budsjettering. Begge er forskjellige tilnærminger til budsjettering, og begge gjelder for k...