Bygning

Forskjellen mellom bank og byggesamfunn
Forskjeller mellom banker og bygningsselskaper Bankene er vanligvis notert på aksjemarkedet og har eksterne aksjonærer, mens bygningsselskaper har med...
hva er forskjellen mellom en bank og et byggesamfunn
Som vi sa ovenfor er bygningssamfunn gjensidige organisasjoner. Bankene er ikke, de er offentlige selskaper og er vanligvis notert på aksjemarkedet. D...