Buzzards

hva spiser musvåker
Buzzards jakter et bredt utvalg av byttedyr - hovedsakelig små pattedyr, men de spiser også reptiler, amfibier, store insekter, meitemark og fugler.Sp...