Kapittel

Kapitasjon vs. gebyr for service
Kapittel og gebyr for tjeneste (FFS) er forskjellige betalingsmåter for helsepersonell. I kapittel betales leger et fast beløp for hver pasient de ser...