Klasserom

ritualer og rutiner i klasserommet
Hva er klasseromsritualer?Hva er ritualer og rutiner?Hva er klasseromsprosedyrer og rutiner?Hva er de vanlige rutinene i klasserommet?Hva er eksemplen...