Nåværende

Forskjellen mellom strømforhold og hurtigforhold
Nåværende forhold er et likviditetsgrad som brukes av investorer for å avgjøre om et selskap er i stand til å betale ned alle sine kortsiktige gjeld v...
Forskjellen mellom vekselstrøm og likestrøm
Både AC og DC beskriver typer strøm i en krets. I likestrøm (DC) flyter den elektriske ladningen (strøm) bare i en retning. Elektrisk ladning i veksel...
Strøm kontra spenning
Spenning er forskjellen i ladning mellom to punkter. Strøm er hastigheten som ladningen flyter med. Motstand er materialets tendens til å motstå strøm...
Forskjellen mellom ladning og strøm
Ladningen er materieegenskapen som materien opplever tiltrekningskraft eller frastøtning i et elektrisk felt. Mens strømmen er strømningshastigheten t...
AC vs. DC (vekselstrøm vs. likestrøm)
I likestrøm (DC) flyter den elektriske ladningen (strøm) bare i en retning. Elektrisk ladning i vekselstrøm (AC) endrer derimot retning med jevne mell...
nåværende forholdssammenligning
Hva er et godt strømforhold for et selskap?Hvordan sammenligner du nåværende forholdstall?Hvordan analyserer du selskapets nåværende forhold?Er et str...
hvis strømforholdet er mer enn 2
Hva om strømforholdet er mer enn 2?Hva om strømforholdet er for høyt?Er et høyt strømforhold dårlig?Hva betyr et strømforhold på 2,5?Hvorfor høyt strø...
likestrøm vs vekselstrøm
Både AC og DC beskriver typer strøm i en krets. I likestrøm (DC) flyter den elektriske ladningen (strøm) bare i en retning. Elektrisk ladning i veksel...
fordelen med å bruke vekselstrøm AC er at den
En stor fordel med vekselstrøm er at spenningen kan modifiseres relativt enkelt ved hjelp av en transformator, som gjør det mulig å overføre strøm ved...