Markør

Hva er forskjellen mellom rullbare og ikke-rullbare markører i DB2
Hovedforskjellen mellom rullbare og ikke-rullbare markører i DB2 er at rullbare markører brukes til å bevege seg tilfeldig gjennom resultatsettet mens...
Forskjellen mellom utløsere og markører
En markør kan opprettes i en utløser ved å skrive erklæringserklæringen inne i utløseren. En utløser kan ikke opprettes i en markør. ... En markør akt...
db2 intervju spørsmål
Grunnleggende intervjuspørsmålHvordan finne antall rader i en DB2-tabell? ... Hvordan kan dupliserte verdier elimineres fra DB2 SELECT? ... Hva er sam...