Data - Side 2

Hva er forskjellen mellom stamdata og transaksjonsdata
Hoved- og transaksjonsdata Transaksjonsdata knytter seg til organisasjonens transaksjoner og inkluderer data som for eksempel fanges når et produkt se...
Hva er forskjellen mellom regneark og database
Den viktigste tekniske forskjellen mellom et regneark og en database kommer ned på måten de lagrer data på. I et regneark lagres data i en celle og ka...
Forskjellen mellom datahastighet og båndbredde
Båndbredde refererer til rekkevidden av komponentfrekvenser i et signal. rate refererer til antall bits som et signal bærer per sekund.Hvordan forhold...
Hva betyr Data Share Plan
Datadeling er en gitt mengde data å dele på tvers av linjer. Det er som en stor bolle med data som alle deler fra på mobiltelefonplanen, og når den er...
Hva er forskjellen mellom datavarehus og forretningsinformasjon
Viktige forskjeller mellom Business Intelligence vs Data Warehouse. ... BI håndterer OLAP, datavisualisering, og data mining og spørre- / rapportering...
Hva er datamodellering i DBMS
En datamodell beskriver informasjon på en systematisk måte som gjør at den kan lagres og hentes effektivt i et Relational Database System som kan betr...
Hva er forskjellen mellom lineær og ikke-lineær datastruktur
I en lineær datastruktur er dataelementene ordnet i en lineær rekkefølge der hvert element er festet til dets forrige og neste tilstøtende. I en ikke-...
Hva er forskjellen mellom dataredundans og datainkonsistens
Dataredundans oppstår når samme data eksisterer flere steder, mens datainkonsistens er når de samme dataene finnes i forskjellige formater i flere tab...
Hva er forskjellen mellom datamodellering og prosessmodellering
Hovedforskjellen mellom datamodellering og prosessmodellering er at datamodellering er mekanismen for å lage en datamodell for et informasjonssystem m...