Feilsøking

metoder for feilsøking
FeilsøkingsstrategierInkrementell og bottom-up programutvikling. ... Instrumentprogram for å logge informasjon. ... Instrumentprogram med påstander. ....