Deliquescent

Forskjellen mellom gnistrende lysende og hygroskopisk
Delikserende stoffer danner en vandig løsning ved å absorbere vanndamp, og lysende stoffer absorberer ikke vanndamp, mens hygroskopiske stoffer kan ab...
Forskjellen mellom tørkemiddel og tørrstoff
Hovedforskjellen mellom tørkemiddel og tørremiddel er at begrepet tørkemiddel beskriver stoffer som er hygroskopiske, men begrepet deliksmiddel refere...