Demat

Forskjellen mellom demat og handelskonto
Forskjellen mellom Demat og handelskonto er at en Demat-konto holder aksjene og verdipapirene (obligasjoner, ETF, fond, andeler, etc.) i digital modus...
Forskjellen mellom dematerialisering og rematerialisering
Dematerialisering: Det er konvertering av de fysiske aksje- og obligasjonsbevisene til et elektronisk skjema. ... Rematerialisering: Enhver investor s...