Didaktisk

Hvordan bruke didaktikk i en setning
Didaktisk setningseksempelJames var en veldig didaktisk person; han elsket virkelig å undervise. ... Hennes "romaner for barn" er absolutt didaktiske,...