Dikaryotisk

Hva er forskjellen mellom heterokaryotisk og dikaryotisk?
Hovedforskjellen mellom heterokaryote og dikaryote er at heterokaryote organismer har to eller flere genetisk forskjellige kjerner, mens dikaryote org...
Hva er forskjellen mellom binukleaat og dikaryotisk?
Hovedforskjellen mellom binukleot og dikaryot er at binukleot er inneslutningen av to kjerner, mens dikaryot er tilstedeværelsen av to genetisk forskj...