Døende

Forskjellen mellom å dø og dø
Døende er feilstaving hvis du refererer til døden. Den tidligere formen for død (død) er uregelmessig, så du bruker døende. Imidlertid er det en spesi...