Dystonia

Forskjellen mellom Dystonia og Tardive Dyskinesia
Tardiv dyskinesi er preget av trunkale, appendikulære eller orobuccolingual koreiforme bevegelser; mens tardiv dystoni manifesterer seg som stereotyp ...
Forskjellen mellom Tardive Dyskinesia og Dystonia
Tardiv dyskinesi er preget av trunkale, appendikulære eller orobuccolingual koreiforme bevegelser; mens tardiv dystoni manifesterer seg som stereotyp ...