Enkelt

Forskjellen mellom kolloidal og krystallinsk nedbør
Hovedforskjellen mellom kolloidalt bunnfall og krystallinsk bunnfall er at kolloidalt bunnfall ikke dannes lett og er vanskelig å oppnå ved filtrering...