Elektrofil

Forskjellen mellom nukleofil og elektrofil substitusjonsreaksjon
Hovedforskjellen mellom nukleofil og elektrofil substitusjonsreaksjon er at den nukleofile substitusjonsreaksjonen involverer forskyvning av en forlat...