Elementer

Forskjellen mellom d og f blokkelementer
Hovedforskjellen mellom d-blokkelementer og f-blokkelementer er at d-blokkelementer er kjemiske elementer som har elektroner fylt til deres d-orbitale...
Forskjellen mellom D-blokkelementer og overgangselementer
Hovedforskjellen mellom d-blokkelementer og overgangselementer er at d-blokkelementer enten har fullstendig eller ufullstendig fylte d-orbitaler, mens...
Forskjellen mellom S og P blokkelementer
Tips: S-blokkelementene er tilstede på den ene siden og p-blokkelementene er til stede på motsatt side av det periodiske systemet og involverer fyllin...
forskjell mellom mikro- og makroelementer
a) Makroelementer (makronæringsstoffer eller hovedelementer): De elementene som kreves i store mengder kalles makronæringsstoffer....Forskjellen mello...
Forskjellen mellom transuraniske elementer og radioisotoper
Hovedforskjellen mellom transuraniske elementer og radioisotoper er at transuraniske elementer er de kjemiske elementene som har atomnummer større enn...
Forskjellen mellom representativ og overgangselement
Representative elementer er de kjemiske elementene i gruppe 1, gruppe 2 og i gruppene fra 13 til 18. Overgangselementer er kjemiske elementer som har ...
Forskjellen mellom kalkofile og siderofile elementer
Chacophile elementer er kalkogen-elskende elementer, mens siderofile elementer er de jern-elskende elementene. Hovedforskjellen mellom kalkofile og si...
hva er hovedforskjellen mellom begrepene hip-hop og rap brainpop
Hva er hovedforskjellen mellom begrepene hiphop og rap?Kalles det hiphop eller rap?Hva rapper i hiphop?Hva er forskjellen mellom rap og sang?Hvem var ...