Enantiomerer

Forskjellen mellom diastereomerer og enantiomerer
Enantiomerer er de chirale molekylene som er speilbilder av hverandre og ikke er overliggende. Diastereomerer er stereomerforbindelsene med molekyler ...
forskjellen mellom enantiomerer og diastereomerer
Enantiomerer er de chirale molekylene som er speilbilder av hverandre og ikke er overliggende. Diastereomerer er stereomerforbindelsene med molekyler ...