Etnografi

Forskjellen mellom etnografi og fenomenologi
Hovedforskjellen mellom etnografi og fenomenologi er at etnografi fokuserer på de kollektive opplevelsene i et samfunn, mens fenomenologien fokuserer ...
Forskjellen mellom jordet teori og etnografi
Jordet teori er basert på symbolsk interaksjonsteori mens etnografi er mer helhetlig i tilnærmingen. Jordet teori tar sikte på å identifisere nye møns...
Forskjellen mellom antropologi og etnografi
Etnografi tar sikte på å beskrive livet slik det blir levd og opplevd, av et folk, et sted, en gang. Antropologi er derimot en undersøkelse av forhold...