Galaktose

Forskjellen mellom glukose og galaktose
De ser nesten identiske ut. I lineær form (Fischer Projection) er den eneste forskjellen: For glukose er hydroksylgruppen på 4th karbon er på høyre si...
forskjell mellom galaktose og laktose
Galaktose er et sukker som kan finnes alene i mat, men det er vanligvis funnet som en del av et annet sukker som kalles laktose. Laktose, sukkeret som...