Histoner

Hvordan er histoner relatert til nukleosomer
Nukleosomet er den fundamentale underenheten til kromatin. Hvert nukleosom er sammensatt av litt mindre enn to svinger av DNA pakket rundt et sett med...
Forskjellen mellom histoner og nukleosomer
Et nukleosom er en seksjon av DNA som er pakket rundt en kjerne av proteiner. ... Nukleosomet er den fundamentale underenheten til kromatin. Hvert nuk...
Forskjellen mellom histone og nonhistone proteiner
Forskjellen mellom histon og nonhiston er enkel. Begge er proteiner, begge gir struktur til DNA, og begge er komponenter i kromatin. Hovedforskjellen ...