Øke

grunner til fusjoner og oppkjøp
De vanligste motivene for fusjoner inkluderer følgende:Verdiskapning. To selskaper kan foreta en fusjon for å øke formuen til sine aksjonærer. ... Div...