Urfolk

Forskjellen mellom innfødte og urfolk
Forskjellen mellom urfolk og innfødte. Når det brukes som adjektiv, betyr urfolk født eller fremkalt i, hjemmehørende i et land eller en region, spesi...