Uorganisk

hva er uorganisk kjemi
Hva er uorganisk kjemi i enkle ord?Hva betyr uorganisk i kjemi?Hva er forskjellen mellom organisk og uorganisk kjemi?Hva studerer vi i uorganisk kjemi...
Forskjellen mellom organisk og uorganisk svovel
Organisk svovel blir generelt sett på som svovelbundet i hydrokarbon [5], inkludert alifatiske og aromatiske svovelrelaterte forbindelser, slik som di...
Forskjellen mellom organiske og uorganiske polymerer
Organiske polymerer er materialer som i det vesentlige inneholder karbonatomer i ryggraden. Uorganiske polymerer er polymerer med en skjelettstruktur ...