Kunnskap

Forskjellen mellom kunnskap, dyktighet og evne
Ferdigheter er vanligvis noe man har lært. Så vi kan utvikle ferdighetene våre gjennom overføring av kunnskap. Evner er egenskapene til å kunne gjøre ...
Forskjellen mellom informasjon og kunnskap
Kunnskap refererer til bevissthet eller forståelse om emnet tilegnet fra utdannelse eller erfaring fra en person. Informasjon er ikke noe annet enn de...
Hva er epistemologi i forskning
Epistemologi i en virksomhetsforskning som en gren av filosofi omhandler kunnskapskildene. Spesielt epistemologi er opptatt av muligheter, natur, kild...
Forskjellen mellom rasjonalisme og empiri
Tradisjonelt sett er empiri doktrinen om at all vår kunnskap er hentet fra erfaring eller fra observasjon, og rasjonalisme er doktrinen som til en vis...
Forskjellen mellom kunnskap og dyktighet
Kunnskap kan overføres fra en person til en annen, eller den kan tilegnes seg selv gjennom observasjon og studier. Ferdigheter refererer imidlertid ti...
Forskjeller mellom tro og kunnskap
For å forstå forskjellen mellom tro og kunnskap, må vi forstå hvordan hver defineres. Tro, er de tingene vi personlig forstår er sanne, men som kanskj...
Forskjellen mellom epistemologi og metafysikk
Epistemologi ser på hvordan vi vet hva den faktiske virkeligheten eller sannheten er, og at det er grenser for denne kunnskapen spesielt når det gjeld...
Forskjellen mellom positivisme og empiri
Empiri er oppgaven om at kunnskap kommer fra erfaring. Logisk positivisme er avhandlingen om at meningen med en setning er settet med betingelser som ...
Forskjellen mellom kunnskap og ferdigheter
Kunnskap kan overføres fra en person til en annen, eller den kan tilegnes seg selv gjennom observasjon og studier. Ferdigheter refererer imidlertid ti...