Laktisk

Forskjellen mellom melkesyre og alkoholholdig gjæring
Melkesyrefermentering produserer melkesyremolekyler fra pyruvat mens alkoholholdig fermentering produserer etanol og karbondioksid fra pyruvat. Hovedf...
Forskjellen mellom laktat og melkesyre
Den tekniske forskjellen mellom laktat og melkesyre er kjemisk. Laktat er melkesyre, mangler ett proton. For å være en syre, må et stoff være i stand ...
Forskjellen mellom alkohol og melkesyregjæring
Alkoholfermentering forekommer i mikroorganismer som gjær og omdanner glukose til energi, som frigjøres som karbondioksid. ... Melkesyregjæring foreko...