Makroøkonomi

Makroøkonomi vs. mikroøkonomi
Hovedforskjellen mellom mikroøkonomi og makroøkonomi er skala. Mikroøkonomi studerer oppførselen til individuelle husholdninger og bedrifter når de ta...
Forskjellen mellom mikro- og makroøkonomi
Makroøkonomi: En oversikt. Økonomi er delt inn i to kategorier: mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi er studiet av enkeltpersoner og forretnings...