Makroevolusjon

Forskjellen mellom mikroevolusjon og makroevolusjon
Mikroevolusjon skjer i liten skala (innen en enkelt populasjon), mens makroevolusjon skjer på en skala som overskrider grensene til en enkelt art. Til...