Omfanget

størrelsen på vektoren
Størrelsen på en vektor er lengden på vektoren. Størrelsen på vektoren a er betegnet som ∥a∥. Se introduksjonen til vektorer for mer om størrelsen på ...