Margin

Forskjellen mellom margen og markup
Forskjellen mellom margin og markup er at margin refererer til salg minus kostnad for solgte varer (COGS), mens markering refererer til hvor mye kostp...
marginberegning
Hvordan beregne fortjenestemarginFinn ut COGS (kostnad for solgte varer). ... Finn ut inntektene dine (hvor mye du selger disse varene for, for eksemp...
Forskjellen mellom polstring og margin
I CSS er en margin rommet rundt et elements kant, mens polstring er mellomrommet mellom elementets kant og elementets innhold. Sagt på en annen måte, ...
Forskjellen mellom bidragsmargin og bruttomargin
Bruttomarginen er mengden penger som er igjen etter å ha trukket direkte kostnader, mens bidragsmarginen måler lønnsomheten til enkeltprodukter. Brutt...
Forskjellen mellom Breakeven Point og Margin of Safety
Break-even point (BEP) er salgsnivået der totalt faste og variable kostnader tilsvarer totale inntekter. Breakeven-poenget er med andre ord et nivå de...