Kjøpmann

Forskjellen mellom investering og handelsbank
Mens handelsbanker deltar i internasjonale finansieringsaktiviteter, er investeringsbanker opptatt av tegning og utstedelse av verdipapirer. ... Hande...
Forskjellen mellom Merchant Bank og Investment Bank
Mens handelsbanker deltar i internasjonale finansieringsaktiviteter, er investeringsbanker opptatt av tegning og utstedelse av verdipapirer. ... Hande...