Metazoa

Hva er forskjellen mellom Metazoa og Eumetazoa
Metazoa og Eumetazoa er to grupper i riket Animalia. Vevene i metazoa viser ekte flercellularitet uten en sann tarm mens eumetazoa inneholder vev som ...
hva er metazoa
Hva er Metazoa i biologi?Hva er forskjellen mellom Protozoa og Metazoa?Hva er metazoans gir noen to eksempler?Hva er metazoanisk fylum?Hva er Parazoa ...
eksempler på metazoa
Hva er metazoans gir noen to eksempler?Hva er Metazoa i biologi?Er svamp en metazoan?Er planter metazoaniske?Hva er en Parazoa?Er sopp metazoans?Hva e...
Hva er forskjellen mellom Protozoa og Metazoa
1 Svar. Hovedforskjellen mellom Protozoa og Metazoa er at Protozoa er en gruppe av encellede primitive dyr kjent som protister, mens Metazoa er en gru...
Forskjellen mellom protozoer og metazoa
1 Svar. Hovedforskjellen mellom Protozoa og Metazoa er at Protozoa er en gruppe av encellede primitive dyr kjent som protister, mens Metazoa er en gru...