Metonymi

Forskjellen mellom metafor og metonymi
En metafor bruker en annen type ord for å beskrive et bestemt ord, mens metonymi bruker et beslektet begrep for å beskrive et bestemt ord. Metafor bru...
Forskjellen mellom metonymi og synecdoche
Begrepene metonymi og synekdo refererer til to lignende talefigurer som brukes som retoriske enheter. ... 'Synecdoche' er når en del av noe brukes til...