Microarray

Forskjellen mellom RNA Seq og Microarray
Hovedforskjellen mellom RNA-Seq og microarrays er at førstnevnte tillater full sekvensering av hele transkriptomet mens sistnevnte bare profilerer for...
dna microarray-prinsipp
Prinsippet bak mikroarrays er at komplementære sekvenser vil binde seg til hverandre. De ukjente DNA-molekylene kuttes i fragmenter av restriksjonsend...
Hvordan brukes DNA-mikromatriser i studiet av genomikk
Forskere bruker DNA-mikromatriser for å måle ekspresjonsnivåene til et stort antall gener samtidig eller for å genotype flere regioner i et genom. Hve...
Forskjellen mellom mikroarray og RNA-sekvensering
Hovedforskjellen mellom RNA-Seq og microarrays er at førstnevnte tillater full sekvensering av hele transkriptomet mens sistnevnte bare profilerer for...