Modernistisk

hva kjennetegner spesielt modernistisk litteraturfiksjon
De viktigste egenskapene til modernistisk litteraturIndividualisme. I modernistisk litteratur er individet mer interessant enn samfunnet. ... Eksperim...