Monolog

Hvordan skrive en monolog
4 tips for å skrive en sterk monologHold det kortfattet. Monologer er ikke noe som brukes til å fylle tiden i et skript - så når du skriver en monolog...
Forskjellen mellom monolog og dialog
Monolog er vanligvis en kjedelig tale som blir sagt av en person under en samtale; Fravær av interaksjon. På jobb er det når noen snakker med deg. I k...