Monosomi

Forskjellen mellom monosomi og trisomi
Trisomier og monosomier er to typer kromosomavvik. Spesielt er en trisomi når en person har tre av et bestemt kromosom, i stedet for de vanlige to. En...