Novella

Forskjellen mellom roman og novella
Et skjønnlitteraturverk mellom 20.000 og 49.999 ord regnes som en novelle. Når en bok når 50 000 ordmerket, regnes den generelt som en roman. ... Roma...