By på

Forskjellen mellom tilbud og invitasjon til tilbud (godbit)
Et tilbud kan defineres som en uttalelse som viser et ønske om å inngå kontrakt på visse vilkår og være juridisk bundet av disse vilkårene. På den ann...
Forskjeller mellom avtalebrev og tilbudsbrev
Hovedforskjellen mellom avtalebrevene er som kun tilbys etter saksbehandlingen med et tilbudsbrev. Og dette tilbudsbrevet er bare beskrivelsen som til...
Forskjellen mellom tilbud og invitasjon
Forskjellen mellom tilbud og invitasjon til tilbud (godbit) ... I et tilbud er det en intensjon om å inngå en kontrakt, av parten, å lage den, og derm...